Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Actinidia eriantha" x
  • All content x
Clear All
Open access

Guang-Lian Liao, Xiao-Biao Xu, Qing Liu, Min Zhong, Chun-Hui Huang, Dong-Feng Jia, and Xue-Yan Qu

hybrid from the cross Actinidia eriantha as mother, with A. chinensis as father ( Zhong et al., 2015 ). Many reports have shown that ‘Jinyan’ produces good crops of fruit, with attractive, gold-colored flesh. It is true that in vitro experiments by

Free access

Caihong Zhong, Shengmei Wang, Zhengwang Jiang, and Hongwen Huang

‘Jinyan’: ( A ) fruiting on vine; ( B ) transverse section of ‘Jinyan’ fruit at eating ripe. Origin In 1984, the cross was conducted with Actinidia eriantha Benth. as the female parent and A. chinensis var. chinensis Planch. as the male parent. The

Open access

Bin Peng, Jianlan Xu, Zhixiang Cai, Binbin Zhang, Mingliang Yu, and Ruijuan Ma

, ViKAAT1(ART85743.1) Vitis labrusca × Vitis vinifera ‘Kyoho’, SLAAT(NP_001234496.1) Solanum lycopersicum , PMAAT(BAE48668.1) Prunus mume , AEAAT(AIC83789.1) Actinidia eriantha , RrAAT(AEZ53172.1) Rosa rugosa , FVAAT(AAN07090.1) Fragaria vesca

Open access

Qin Yang, Yan Fu, Yalan Liu, Tingting Zhang, Shu Peng, and Jie Deng

almonds Scientia Hort. 139 62 65 Seyrek, U.A. Luo, M. Zhong, M. Huang, C. Tao, J. Qu, X. Xu, X. 2017 Effects of stored pollens from wild Actinidia eriantha vines on some fruit quality traits Agr. Sci. 8 465 478 Sha, H.F. Zhu, Y.D. Gao, Q.J. Zhang, W

Free access

Yan-Chang Wang, Lei Zhang, Yu-Ping Man, Zuo-Zhou Li, and Rui Qin

, J. 1986 Morphology of the fruit hairs in cultivars of Actinidia deliciosa var. deliciosa, Actinidia eriantha and Actinidia rufa N.Z. J. Bot. 24 415 423 Wu, B.-L. 1992 Some new kiwifruit cultivars J. Fruit Sci. 9 56 58 Wu, B.-L. Wu, Z.-G. 1998 A